وضعیت شرکت توزیع برق استان مرکزی در پنج ساختار سازمانی


بخش دوم: وضعیت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در پنج ساختار سازمانی

با نگاهی به شرکت توزیع برق استان مرکزی مشخص است که این سازمان از ساختار بخشی استفاده می کند زیرا شرکت توزیع برق استان مرکزی دارای 15 مدیریت توزیع برق شهرستان می باشد . و همچنین از بوروکراسی حرفه ای بهره مند است زیرا در سطوح مختلف سازمان مختصصان و مهندسان بر روی پروژه های مشخص شده کار میکنند .


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها